Giám đốc NIH: Sẽ mất vài tuần để biết vaccine có hiệu quả với Omicron không