EU có thể thanh toán khí đốt bằng đồng rúp mà không vi phạm lệnh trừng phạt