EU ra mắt ‘công cụ chống cưỡng chế’ mới giữa căng thẳng Trung Quốc-Lithuania