EU thảo luận về việc thanh toán cho dịch vụ Internet Starlink của ông Elon Musk ở Ukraine