EU tranh luận về các hạn chế thương mại trị giá 11 tỷ Euro trong loạt trừng phạt mới