FBI cảnh báo tin tặc Trung Quốc sẵn sàng tấn công cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ bất cứ lúc nào bằng ‘đòn chí mạng’

Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết: “Kế hoạch của đảng này là giáng những đòn chơi xấu vào cơ sở hạ tầng dân sự để cố gắng gây hoảng loạn.”