FDA: Cần 75 năm để công bố đầy đủ dữ liệu về vaccine COVID của Pfizer