FDA khuyến nghị dùng thuốc xịt mũi Epinephrine cho các phản ứng dị ứng nghiêm trọng

Thuốc xịt mũi là giải pháp thay thế đầu tiên cho bơm chích tự động