Fed thừa nhận đây ‘không phải là thời điểm tốt để là một người lao động’ khi lạm phát lấy mất 9% tiền lương