Ông Jefferson của Fed cho biết thị trường việc làm vẫn ‘rất thắt chặt’, cuộc chiến lạm phát sẽ kéo dài ‘một thời gian’