Fitch hạ bậc xếp hạng nợ của Hoa Kỳ với lý do xói mòn niềm tin vào việc quản lý tài khóa

Tòa Bạch Ốc bác bỏ quyết định của cơ quan xếp hạng này