Florida: Đám cháy lớn rộng vài mẫu Anh bùng phát gần một kho ươm tạo