Dân biểu Bill Johnson: ‘Thật mầu nhiệm’ khi không có ai thiệt mạng trong vụ trật bánh ở Ohio