Florida: Nhân viên cứu hỏa nói lệnh chích ngừa gây ra rạn nứt giữa các nhân viên dẫn đến ảnh hưởng an toàn công cộng