Florida: Thống đốc DeSantis công bố tài trợ 144 triệu USD cho băng thông rộng ở vùng nông thôn