Forbes xóa bài báo về thiếu nữ chuyển giới do vi phạm nguyên tắc biên tập