G-7, EU ‘lo ngại sâu sắc’ về sự suy yếu tính dân chủ trong cuộc bầu cử ở Hồng Kông