Úc cùng với Ngũ Nhãn lên án ‘sự xói mòn các yếu tố dân chủ’ ở Hồng Kông