Gần một nửa số quốc gia Phi Châu tránh chọn bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine