‘Gấu Pooh’ bị đánh, ‘Gấu PuPu’ vẫn thu hút hơn 100 triệu lượt xem