Gazprom của Nga ngừng cung cấp khí đốt cho công ty Hà Lan GasTerra