General Motors Co. cho biết sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn về khí thải xe hơi của California