Georgia: Thành viên nổi bật của Đảng Dân Chủ ủng hộ các ứng cử viên GOP