Ghi lại hành trình khám phá những bí ẩn về khí hậu ở Nam Cực