Nga phát hiện trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt ở Nam Cực

Phát hiện này có thể gây ra căng thẳng chính trị trong khu vực.