Ghi nhận liên tiếp 5 ca dương tính Covid-19, Thái Bình cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học