Giá cả tiếp tục dâng: Đây là những thứ trở nên đắt nhất