Giá khí đốt tự nhiên California tăng mạnh trong mùa đông, giá mua khí đốt tăng 400%