California: Mại dâm, bóc lột tình dục ngày càng tồi tệ ở khu ‘The Blade’ khét tiếng của Los Angeles sau luật mới