Nhà kinh tế: Tăng lương mạnh góp phần làm tăng mối lo ngại về lạm phát đang gia tăng