Giá vàng, một chỉ báo đo lường tâm lý sợ toàn cầu, đang tăng vọt