Giá xăng là ‘sát thủ’ đối với ông Biden và Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ