Ông John Kerry: ‘Chúng ta hoàn toàn không cần’ khoan dầu mặc dù giá khí đốt tăng vọt