Giảm bớt sự quan tâm tới chính trị và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta