Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thành viên Hội đồng lập pháp tỉnh bang Mississauga bày tỏ lòng biết ơn đối với Shen Yun