Giám đốc CDC: ‘Bằng chứng đáng ngại’ cho thấy hiệu quả của vaccine COVID-19 ‘giảm dần’ trước biến thể Delta