Giám đốc CDC không ‘hẳn có câu trả lời’ về liều vaccine COVID-19 bổ sung hàng năm