Giám đốc CDC: Nhiều trẻ em nhiễm COVID-19 nhập viện vì một lý do khác