Giám đốc công nghệ rời Trung Quốc vì bị giám sát kỹ thuật số ở khắp nơi