Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc điều hành đài phát thanh: Shen Yun truyền tải thông điệp về lòng nhân ái, sự tử tế, và lòng khoan dung