Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tác giả có tác phẩm bán chạy nhất trên The Wall Street Journal: Shen Yun là ‘phép mầu triển hiện tầm quan trọng của sự canh tân’