Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị sỹ Hoa Kỳ: Shen Yun là ‘một sự tổng hòa của nghệ thuật và lịch sử được kể theo cách tuyệt vời’