Hoa Kỳ: FBI đưa ra cảnh báo chung về việc tin tặc nhắm mục tiêu vào tài khoản thư điện tử

FBI và một số cơ quan khác của Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến cáo chung về an ninh mạng.