Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc giáo dục: Shen Yun truyền tải ‘những thông điệp rất mạnh mẽ’