Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc toàn cầu về hưu của công ty dầu khí: Shen Yun triển hiện hạnh phúc và tự do