Giám đốc WTA: Buổi phỏng vấn Bành Soái không làm vơi đi nỗi lo về vụ khiếu nại