Nghiên cứu cho thấy nhiều người Mỹ hiện đang đặt câu hỏi liệu học đại học có ‘đáng’ không

Các chuyên gia cho biết giáo dục đại học tốn kém hơn bao giờ hết nhưng mang lại ít cơ hội tài chính hơn cho những sinh viên chọn những ngành có quá nhiều sinh viên ra trường.