Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giáo sư dạy múa: Các nghệ sĩ múa Shen Yun ‘ngoài sức tưởng tượng’