Giáo sư người New Zealand phê phán kỷ niệm 100 năm của Trung Cộng, tài khoản Twitter liền bị hạn chế