Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giáo sư về hưu: ‘Shen Yun là một trong những điều phi thường nhất mà tôi từng chứng kiến’